Live musik skal opleves

Du er her:  Hjem > Kommende arrangementer > Generalforsamling d.27.februar 2018
top

Generalforsamling d.27.februar 2018


Billedresultat for clip art generalforsamlng

 

Ramsø Musikhus afholder generalforsamling tirsdag d.27.februar kl.19.30 i Ramsømagle Forsamlingshus.

Der vil blive serveret kaffe/the, kage øl og vand under mødet og I år bliver det ikke æblekage.

Dagorden ifølge vedtægterne.

Valg af dirigent.

Formanden aflægger beretning.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Behandling af indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen.

Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Valg af revisorer og revisorsuppleant.

Eventuelt.

..............................................................................................................................

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

« forrige top næste »
top
top
top