Live musik skal opleves

Du er her:  Hjem > Om os > Årsberetning 2016
top

Årsberetning 2016


Det er blevet tid til at se tilbage på musikåret 2016.

Ramsø Musikhus kom igennem 2016 med skindet på næsen. Med vores noget begrænsede økonomi blev det alligevel til 8 Ramsø Musikhus arrangementer, derudover var vi igen medarrangør af lørdag aftens store koncert i forbindelse med ”Høstfesten” i Viby med ”Black Dylan” og ”Professor Longhair” i ”Cosmos Hallen”.

I år blev det således til 5 koncerter i Forsamlingshuset, et ”Spil Dansk” arrangement på Viby Kro og 2 Cafe arrangementer i Kultur Cosmos.

Efterfølgende kan vi desværre gøre op at tildensen fra 2015 desværre fortsatte. Vi har gennemgående haft alt for få gæster til de enkelte koncerter og her derfor igen haft et hårdt år økonomisk.

Vi har desværre i år også sagt farvel til både Flemming og Ole, der begge valgte at træde ud af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning, Flemming først på sommeren og Ole ved årsskiftet.

Flemming valgte heldigvis at forblive vores kontaktperson til vores arbejde på Roskilde Festivalen. En nichepost til det egentlige bestyrelsesarbejde men også en vigtig post, da vores økonomi er meget afhængig af denne indtægt.

Ole har i gennem rigtig mange år suverænt stået for al booking. Vi har vi endnu ikke landet denne opgave, men har det som et fælles projekt indtil opgaven finder sin rette placering. At booke musikken er jo det centrale for vores virke og derfor en opgave, det er vigtig at holde i bestyrelsen.

Vores suppleant Ib var frisk på at træde ind i selve bestyrelsesarbejdet i sommer og om end ikke fuldtallige, er vi fortsat arbejdet i bestyrelsen. Anden suppleanten havde desværre overvurderet døgnets 24 timer og havde allerede tidligere på året meldt ud at deltagelsen i bestyrelsesarbejdet ikke kunne forenes med arbejdslivet krav på de vågne timer.

Vi har brugt en del af vores bestyrelsesmøder på at stille os selv spørgsmålet, om tiden er løbet fra Ramsø Musikhus og, om det er tid at stoppe. Udfaldet af disse mange snakke er dog, at vi fortsat tror på, at Ramsø Musikhus har sin berettigelse som alternativt musiksted her i den sydlige del af Roskilde Kommune. Vi har en overbevisning om at netop det, at vi kan præsentere kvalitetsmusik i de unikke traditionelle rammer med den intime stemning gør, at vi kan noget, man kun kan få andre steder.

Aktuelt er vi116 medlemmer i Ramsø Musikhus, som forening er dette jo ikke prangende men dog alligevel en skare, der fortsat har valgt at give deres støtte til vores fortsatte virke. Vores oplevelse er fortsat, at vores gæster til koncerterne er meget styret af de optrædendes egen hjemmesider, der trækker ”fans” med fra andre dele af landet, en stor fordel for os da mange af disse ”musik-turister” melder tilbage, at de er positivt overraskede over vores dejlige rammer og helt særlige miljø omkring afholdelsen af koncerterne. Nogen kommer igen og andre nye kommer til men desværre jo ikke i hobe tal.

Det gode ved at skulle lave denne beretning er at få repeteret årets koncerter, derfor tager jeg igen koncert rækken med i beretningen. Denne gang suppleret med antallet af de solgte billetter for at tydeliggøre vores indsatsområde – at få øget antallet af de solgte billetter…

Koncerterne i 2016

05.02       ”Poul Dissing og Drengene” top scorerne med 115 solgte billetter en som altid med Dissing en dejlig koncert

04.03       ”Hverdagens Helte” – nyt up coming band med bare 45 solgte billetter – fin koncert med god energi

16.04       ”Jacob Dinesen” uden Michael Pedersen med bare 50 solgte billetter – fantastisk koncert, hvor Jacob klarede koncerten alene da Michael på dagen var blevet syg. En helt fantastisk koncert med et meget stort talent og et meget behageligt møde med Jacob, som vi desværre nok ikke får råd til at hyre igen.

28.08       Høstfest i Cosmos Hallen med ”Black Dylan” og ”Professor Longhair” – et stort og tidskrævende arrangement i fællesskab med Kultur Cosmos men også et meget givende samarbejde, som vi må dyrke og forhåbentlig kunne stille lidt flere Ramsø Musikhus medhjælpere til i år for at matche Kultur Cosmos arbejdsstyrke mere lige

23.09       Gensyn med ”Moon Jam” og med lokalbandet ”Phyme” som opvarmning med bare 40 solgte billetter. Moon Jam trak ikke publikum, som da de var hos os sidst, og har nu nok været på sidste optræden i Ramsø Musikhus. De unge fyre i Phyme gav den gas og deres optræden sprudlede af ungdom og energi. Spændende - hvor langt de kommer med deres musik.

08.10       ”Elsborg/Maribo” var som et nyt tiltag vores bidrag til ”Spil Dansk Ugen”. Vi var med i dette samarbejde med de øvrige musikudbydere i den sydlige del af Roskilde Kommune. Vi valgte til dette arrangement som noget helt nyt at lægge koncerten på Viby Kro. Valgte på Kroen var for at afprøve om beliggenheden gjorde det nemmere at trække et publikum midt i ugen. Der kom bare 20 gæster, men de fik til gengæld en dejlig aften med en fin musikalsk oplevelse. Det skal siges, at der jo i denne uge var arrangementer hver aften, så der var hård konkurrence om gæsterne.

14.10       ”Christensen& Kanne” et hyggeligt Cafe arrangement i Kultur Cosmos med 30 solgte billetter, hvilke i disse rammer svarer til tæt på fuldt hus

18.11       ”HUSH” en helt igennem super aften med smittende energi fra scenen, hvor en meget spilleglad og meget oplagt Dorte Gerlach gav den fuld gas og leverede en super god koncert for de fremmødte 75 gæster

10.12       afrundede vi året med et gratis formiddags arrangement med ”Sildeorkesteret” i Kultur Cosmos, hvor der i løbet af formiddagen var tæt 40 gæster.

 

Med det samlede billede af årets aktiviteter er det gennemgående at vi på trods af et, synes vi, spændende og varieret tilbud om musik er oppe imod den manglende tilslutning og den øgede konkurrence.

At få øget salget af billetter har igennem året været et fokus område og vi har, synes vi, gjort meget for at reklamere både på FB, med Nyhedsbreve, vores ny opdaterede hjemmeside, vores 2 årlige blad udsendelser til medlemmerne, avis annoncer og opslag af plakater op til koncerterne. Dette fokus område bliver et afgørende tema også for 2017 og tiltag er i gang bl.a. med mere fokus på vores FB side, hvor vi har fået assistance fra Ib´s hustru Madelaine, der har den fornødne ekspertise på området.

Vi har for at få hjælp fra vores brugere i Nyhedsbrevet i december spurgt ind til vores valg af kunstnere, om vi gør rigtigt i at fastholde vores koncept med bordplan, siddende arrangementer og muligheden for spisning inden en koncert, ønsker til kunstnere ????? Vi ønsker en dialog og nogle input for at kunne handle i overensstemmelse med ønsker og ny tænkning.

Her til de fremmødte til generalforsamlingen er det nærliggende at stille spørgsmålet ”Er tiden løbet fra Ramsø Musikhus? ” ”Har Musikhuset fortsat sin berettigelse eller er vi der, hvor andre nye tiltag skal tage over?”

Jeg vil i min beretning benytte muligheden for at udbringe en stort tak til alle bestyrelsesmedlemmerne for at møde engageret og trofast op til alle vores hyggelige møder.

En stor tak til Ole og Kurt, der som gennemgående arbejdskræfter, støttet nu af alle tidligere bestyrelsesmedlemmer John Andersen, Per Nielsen og Flemming Fredriksen, der i det omfang, det har været lade sig gørligt, er mødt op om eftermiddagen på selve koncertdagen og her har hjulpet musikerne ind med og på plads med deres meget grej. Derudover har de ligeledes været behjælpelige med andre forefaldne opgaver i forberedelserne og blandt andet Kurt er blevet en sand specialist i foldning af servietter. Dan, Tim eller Klyden har knoklet med opsætning af højtalere og gennemført lydprøver og Laila og Rita er troligt mødt op med den forberedte bordplan og har fået lagt bordkortene på plads og siddet klar ved indgangen – alle disse opgaver nødvendige for at kunne afvikle et arrangement.

Koncertdagen starter for os som arrangører omkring kl.14 og slutter som regel et godt stykke på den anden side af midnat når musikerne og lydmændene har fået pakket deres grej og forlader stedet. Ole har som booker i de mange år med enkelte undtagelser været den gennemgående, der både tog imod musikerne når de ankom om eftermiddagen og den sidste mand, der forlod ”festen” og har således båret en væsentlig post til de enkelte arrangementer. Stor tak til Ole for dette store arbejde.

En tak ligeledes til vores vært Heidi for dejlig mad og godt samarbejde, til vores lydmand/mænd Dan, Tim og Klyden og ikke mindst til vores både nye som gamle medlemmer, der fortsat gør det muligt for os at kalde os en forening.

Stor Tak til vores sponsorer, til Roskilde Kommune, til Roskilde Festivalen og vores festival malere, der har knoklet med malingen af de ca. 6000 krydsfiner plader til brug på Festivalpladsen og til Flemming for at styre slagets gang således sikret os vores tilskud, en særlig tak til vores hoffotograf, grafikker og bladtrykker Erik Ideø og ikke mindst til aftenens dirigent Finn Moefeldt, der med sædvanlig ro og myndighed har tilbudt at føre os igennem årets Generalforsamling. I år ligeledes en tak til Jens Christensen som har bidraget med hjælp til enkelte plakater og tak til Madeline og Ib for ny opsætning af vores Facebook profil – en opgave Laila Nielsen på bedste vis har haft påtaget sig tidligere derfor også en særlig tak for dette til Laila. Tina har igennem 2016 bistået os med annoncer til lokalaviserne en væsentlig opgave i dette game, hvor synlighed er alt afgørende – stor tak til Tina.

Med disse ord vælger jeg at afslutte min beretning med ønsket om at 2017 bliver et godt musik år for Ramsø Musikhus

 

 

« forrige top næste »
top
top
top