Årsberetning2019-03-09T16:58:33+00:00

Live musik skal opleves

Årsberetning 2018

Læs Årsberetning 2018
Læs ekstraordinær generalforsamling 2019

Årsberetning 2017

Årsberetning 2017

Det er underligt som det med fornemmelse af tid ændres med alderen… Jeg synes lige vi har siddet og set tilbage på 2016 og nu sidder vi her igen, blot er der gået endnu et år og nu ser vi tilbage på 2017.

Nu vi er en musikforening, er det jo musikken der er vores omdrejningspunkt og rent faktisk det, det hele handler om, hvorfor denne beretning giver anledning til at få genopfrisket, hvilke koncerter og øvrige arrangementer vi har afholdt og været en del af i løbet af 2017.

Det blev til 5 af vores helt egne koncerter, to store fælles arrangementer henholdsvis Høstfesten og Børnefestivalen samt et Spil Dansk koncerten.

 • Til årets første koncerten d.03.02 havde vi hyret Henning Stærk. Her fik vi solgt 96 billetter. Desværre var det en rigtig skidt koncert med en totalt uengageret Henning Stærk på scenen med dårlig lyd som åbenbart skulle lyde dårligt og der var intet ping pong ud over scenekanten –dårlig start på et nyt Musik år og desværre mange der gik hjem med oplevelsen af en dårlig musikoplevelse. Meget ærgerligt og noget vi kun kan se tilbage på med beklagelse. Booker er efterfølgende blevet gjort opmærksom på vores oplevelse.
 • D.28.04 havde vi entreret med Swing Cat og det var dejligt igen at have disse spille glade ældre herre til at give den gas på scenen. Vi fik til denne aften solgt 60 billetter og som sædvanlig var Swing Cat et meget engageret band, men også denne aften desværre lidt få gæster i salen. Der var sædvanen tro gjort plads til et dansegulv men der var knap den samme danselyst som vi ellers har oplevet til deres koncerter, trods dette en god stemning og fin aften.
 • Igen i år deltog Ramsø Musikhus til årets HØSTFEST arrangement i Viby d.26.august. Denne gang var det ”Nicolai og hans Piloter”, der spillede op til koncerten i Cosmos Hallen. Som de foregående år var det et arrangement vi lavede i samarbejde med KulturCosmos som afslutning på HØSTFESTEN, Det årlige byfest, der fejres hele dagen i Viby med loppeboder ned igennem Søndergade, gadeløb og de på dagen opsatte udskænknings steder. Om aftenen tog ”Nicolai og hans Piloter” sig af selv koncerten og efterfølgende blev der igen i år spillet op til dans af det lokale band ”Professor Longhair”. Der blev danset og festet godt igennem og det var alt i alt en god aften, trods det at der heller ikke denne aften blev solgt helt så mange billetter som året før. Fin måde at samarbejde på og nu med den rutine det har givet, at dette var vores 4 store koncert arrangement sammen.
 • D.22.09 havde vi ”Billy Cross Solo” på plakaten og denne aften fik vi solgt 75 billetter. Det var en super god aften med en meget oplagt og energifyldt Billy Cross, der trods sin efterhånden fremskredne alder ikke havde problemer kom helt udover scenekanten. Et omdrejningspunkt i hans optræden var dog den nu efterhånden manglende hukommelse i forhold til at lære nye numre, men der hersker ingen tvivl om at han kan de gamle numre og fyrer dem af med en nerve og en kvalitet så det med hans alder falder totalt i baggrunden og kun er med til at give det hele en dybde og sjæl af et levet liv. Det oplæg vi havde fået fra hans booker indikerede at denne aften ville blive en ”fortælling med anekdoter fra hans liv på landevejen og som en form for Talkshow, det var Billy tilsyneladende ikke var helt klar over, men han det fint flettet ind som en  joke flere gange i løbet af aftenen. En dejlig aften, hvor mange gav udtryk for at de var blevet godt underholdt og havde nydt hans helt suveræne guitarspil.
 • D.13.10 havde vi sat Beatles musik på scenen og entreret med ”RubberBand”. Vi havde forventet et ryk ind men solgte bare 45 billetter. Det var et meget behageligt møde med 4 super engagerede dygtige musikere, der tydeligt selv nød deres musik og det at stå på scenen. De gav den max gas og der var en dejlig stemning i salen, hvor vores gæster tydeligvis havde en fest. Beatles musik går aldrig af mode
 • D. 29.10 blev der for 3. gang afholdt Børnefestival i Viby og Ramsø Musikhus var med igen i samarbejde med VIF, Ramsø Musikskole, KulturCosmos, KH-PRO og StarCrew, Ungdomsskolen og Lions. Børnefestivalen er et kæmpe arrangement. Forud for selve dagen havde der været afholdt et ”hav” af møder igennem faktisk hele året og i ugen op til arrangementet blev der arbejdet med opsætning af scene og lydanlæg og i hele weekenden blev der arbejdet fra morgen til aften af de frivillige, der havde meldt sig. Vi stillede med et hold fra bestyrelsen og i det samlede forløb blev der lagt rigtig mange timers arbejde. Desværre blev det økonomisk til et samlet underskud og det må nok overvejes grundigt om det er et arrangement, der skal gentages når de mange arbejdstimer gøres op imod et økonomisk underskud.
 • Igen i år deltog vi den landsdækkende Spil Dansk uge. Vi have d.31.10 entreret med M.C. Hansen & Jacob Charno og endte med 35 solgte billetter. Ramsø Musikhus, Dåstrup Forsamlingshus og KulturCosmos valgte i år at gå sammen om et arrangement, belært af sidste års mangel billetsalg, hvilket vi tilskrev at der var arrangeret hele 3 koncerter indenfor samme uge.

I første omgang var det planlagt at denne koncert skulle have været afholdt i Dåstrup Forsamlingshus men igen i år blev vi ramt af meget lille interesse for vores arrangement og pga. det lille billetsalg forud for koncerten, blev arrangementet flyttet til KulturCosmos i Viby. At vi flyttede arrangementet til Viby gav mulighed for at der også kom gæster helt frem til arrangementet og købte billet. Vi havde til denne aften entreret med mulighed for køb af mad inden koncerten og havde i den forbindelse bestilt mørbradgryde fra slagteren i Osted. Det blev som ventet en rigtig god aften med dejlig hyggelige små historier krydret med M.C. Hansens egne kompositioner inspireret af hans rejser specielt i USA.

 • Årets sidste koncert blev d.17.11 med ”The White Album”. Trods store forventninger til denne aften, hvor vi synes vi havde gjort at scoop blev det til bare 40 solgte billetter. Lidt afhængig af hvem man spurgte fik man et mere eller mindre positivt billede af denne aften. Jeg var MEGET tilfreds og nød denne lidt anderledes koncertoplevelse i en genre vi ikke er så bekendt med. Det var et par gæve lang-skæggede gutter helt nede på jorden, hvis musik kom godt ud over rampen men som dog nok også en musikgenre der skilte vandene så nogen var mere begejstret end andre.

Hvad har vi ellers bedrevet i året 2017?

Vi havde som de foregående år vores malertjans op til årets Roskilde Festival og dette gav os igen dejlige 46.000kr til vores musikbudget – penge vi er helt afhængige af i vores årsbudget.

Malerarbejdet er planlagt så vi i 4 weekender i løbet af foråret når at male ca.6000 krydsfinerplader. De sidste 2 dage op til Festivalen åbner går med efter-maling, når pladerne er blevet sat op.

Sjovt at være med i Festival gamet, hvor der er tradition for kaos ikke mindst i forbindelse med diverse aftaler, der er svære at få i hus, grej der ikke er på plads som aftalt og vejret som driller ikke mindst de sidste dage op til festivalen, hvor der så oveni ofte mangler overblik og maling og hvor der er en deadline, der bare hurtigt kommer tæt på. Det sjove er at uanset, hvor meget der har været i kaos så bliver det alligevel Roskilde Festival.  Det er lidt som et gammelt cirkus og når først man er i manegen og kan lugte savsmuldet så køre festivaltoget

Vi har i løbet af året afholdt 5 bestyrelsesmøder men fik aldrig holdt vores sommerkomsammen, da datokabalen ikke gik op. Mange af os har dog været sammen til et ”hav” af andre møder, da vi har været rigt repræsenteret i både Høstfest arrangementsgruppen og tilsvarende til Børnefestivalen i Viby.

Ud over disse møder har Laila og jeg i november været til møde i Roskilde Kommune for at gennemgå vores Driftsaftale og med få til rettelser ligger den nu klar for 2018 og 2019 og driftstilskuddet for både 2018 og 2019 er sat til 36,800kr. Vi har igennem rigtig mange år haft disse forhandlinger med Vibeke Heide men, da hun nu er gået på pension, sad vi denne gang til forhandling med hendes afløser Sigurd Haslund. Vi kommer til at savne Vibeke men håber på et lige så godt samarbejde med Sigurd.

Vi har brugt en del af tiden på vores møder til at gøre os tanker om fremtiden da den tegner noget usikkert for vores lille Musikhus. Vi har igennem de sidste år mærket en dalende interesse for vores arrangementer og vores medlemstal er nu under 100. Vi har desværre nu til de sidste koncerter oplevet et meget lille billetsalg og vi er faktisk fortsat i tvivl om, for hvem vi laver disse koncerter?

Vi havde samme spørgsmål oppe ved sidste års generalforsamling og må med skam melde, at vi ikke er kommet så meget tættere på svaret.

Der er meget spændende i gang allerede nu i KulturCosmos som udløber af Musikstrategien og spændende om Ramsø Musikhus måske kan blive en del af et Nyt Kultursted i den sydlige del af Roskilde Kommune.

Med håb for fremtiden og det store åbne spørgsmål ”for hvis skyld Ramsø Musikhus skal bestå?” vil jeg slutte min beretning med en stor tak til:

 • Bestyrelsen for deres vedholdende indsats og engagement og trofaste fremmøde både til vores egne møder og når vi byder ind i samarbejde med andre der  i blandt Ole som tidligere medlem men fortsat har været  med som frivillig til vores arrangementer som Høstfesten og Børnefestivalen.
 • Til tidligere medlemmer af bestyrelsen for deres indsatser både ved vores koncertarrangementer og i Festivalarbejdet her tænker jeg på John, Per, Ole og Flemming, der aller fortsat lægger mange timer i arbejdet for Musikhuset og som med Festival arbejdet skaffer mange penge til budgettet
 • Vores vært i Ramsømagle Forsamlingshus Heidi Hvid for dejlig mad og godt samarbejde
 • Vores lydmand/mænd Tim og Klyden
 • En særlig tak til vores fredags sjak bestående af Tim fra H K –Crew, Kurt, Per, Flemming og John, der gang på gang møder op fredag eftermiddag på dagen for vores koncert. De sætter lyd og lys til det pågældende arrangement og hjælper musikerne med at slæbe grej ind fra bilerne og ikke mindst hjælper med at pakke scenen sammen igen efter koncerterne.
 • Vores både nye som gamle medlemmer, der dog fortsat gør det muligt for os at kalde os en forening
 • Stor Tak til vores sponsorer
 • Kæmpe tak til Roskilde Kommune
 • Til Roskilde Festivalen og vores festival malere, der igen i år har knoklet med malingen af de ca. 6000 krydsfiner plader.
 • Tak til Erik Ideø for at bistå os med fotografering, trykning af diverse og for at sætte vores annoncer op sammen med Laila.
 • Tak til Naja der trofast sætter plakater ophængning rundt omkring i Viby samt for at ajourføre vores scrapbøger.
 • Stor tak til Madeline, der ligeledes har været fotograf til et par af vores koncerter og bistået ved plakat fremstilling,
 • Tak til Ib for at varetage vores Face Book profil og
 • Ikke mindst stor tak til aftenens dirigent Finn Moefeldt, der med sædvanlig ro og myndighed har tilbudt at føre os igennem årets Generalforsamling.

Med disse ord vælger jeg at afslutte min beretning med ønsket om at 2018 vil blive et godt musik år for Ramsø Musikhus.

Charlotte Skou Hansen