Generalforsamling2019-02-14T11:41:51+00:00

Ekstraordinær generalforsamling

Ramsø Musikhus

Torsdag d. 07.03.2019 kl. 19.30
KulturCosmos Viby Sj.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetæller.
3. Formanden aflægger kort beretning fra ordinær Generalforsamling.
4. Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
5. Nedlæggelse af foreningen jævnfør beslutning på ordinær Generalforsamling d. 12.02.2019
6. Plan for de resterende aktiver
7. Evt.

Med venlig hilsen
Formand

Charlotte Skou Hansen

 

SKAL DU MED?